190 gramů butanu v bezpečí

STOP GAS SYSTEM - 190 gramů v bezpečí

Technická komise TC181, pod tlakem evropských zástupců, zavedla nařízení pro zvýšení bezpečnosti uživatelů propichovacích kartuší. Nejprve regulací EN-521 s platností od roku 2006. Kdy následně zavedla nové nařízení 2012: EN-417 s platností od dubna 2014. Tato norma nařizuje zlepšit konstrukci propichovacích kartuší užitím vnitřního bezpečnostního prvku, který zvýší bezpečnost a zabrání potencionálním škodlivým účinkům, mezi které patří:

  • výměna kartuše, která není prázdná, ale jehla je stále vně kartuše nebo je poškozená a neumožňuje proudění plynu
  • výměna kartuše, která není prázdná, ale vlivem zmrazení plynu vzniká domněnka prázdné kartuše
  • náhodné uvolnění kartuše z přístroje
  • poškozené těsnění nebo nedostatečná těsnost
  • poškozený přístroj
  • a další

Kartuše bez bezpečnostního prvku – omezovače úniku plynu je velmi nebezpečná, protože není možné zastavit únik plynu, který se pak může snadno vznítit a způsobit nebezpečný požáry nebo výbuch.

Laboratorní testy potvrdily, že propichovací kartuše bez omezovače úniku může vyvinout ohnivou kouli o průměru větším než 2 m.

Omezovač úniku plynu je integrované pryžové těsnění v pružném ocelovém plechu, který se systematicky přizpůsobí dvěma různým pracovním polohám (otevírání nebo zavírání).

1_1

STOP GAS SYSTEM byl patentován a certifikován v souladu s právními předpisy TPED (2010/ 35 / EC), který upravuje bezpečnost všech přepravitelných tlakových zařízení a příslušenství.

Princip vnitřního pružinového systému STOP GAS jsou zobrazeny níže.

  • na obr. 2a je bezpečnostní zařízení v otevřené poloze
  • na obr. 2b je bezpečnostní zařízení v uzavřené poloze.

Jehla uživatelského zařízení, propichující kartuši, pohybuje pružinou směrem dolů, kdy otevřená poloha umožňuje správný průtok plynu (viz modré šipky, obr. 2a)

Když je zařízení odstraněno nebo odšroubováno, pružina se vrátí do uzavřené polohy a tím pomocí pryžového těsnění obnoví těsnost. (obr. 2b).

                          2a  2b

                             obr. 2a                                                                                           obr. 2b

Obrázek níže znázorňuje kartuši bez bezpečnostního prvku při stejné operaci.

                 3a   3b

                                   obr. 3a                                                                                 obr. 3b

Kartuše podle starých norem (na obr. 3a, 3b) neobsahuje žádné omezovací zařízení pro úniku plynu. Dokud je zařízení připojeno, systém běží správně (obr. 3a), ale pokud je zařízení odpojeno (obr. 3b), nic nebrání úniku plynu a tím vzniká potencionální nebezpečí.

Kartuše STOP GAS SYSTEM je vně konstrukčně shodná s kartuší dle starých norem a lze ji použít v jakémkoli zařízení bez omezení stáří, kdy vlivem stále masovější produkce se neliší ani cenou.

Distribuce ČR: Da-So Group s.r.o., Bruzovice 141, Bruzovice 73936, IČ: 28579534

www.kempergroup.cz / www.dsgmarket.cz