EKO design - nově platné evropské nařízení – tzv. ERP regulace

Nařízení 2015/1188 obsahuje pokyny a pravidla pro ekologicky kompatibilní konstrukci místních ohřívačů.

Termínem ekologicky kompatibilní konstrukce rozumíme "navrhnout zařízení pro vytápění místních prostor, která přijmou řešení pro efektivní snížení emisí skleníkových plynů v důsledku spotřeby energie".

Výrobek, který je vybaven ERP regulací, spotřebovává méně energie se stejnou tepelnou kapacitou, je efektivnější. Méně energie = méně energetického odpadu.

Základem modifikace dotčených topidel vyrobených po 1. lednu 2018 je funkce, která přeruší provoz topidla při prudké změně teploty. Prudkou změnou teploty se rozumí stav, kdy se topidlo vzhledem k svému výkonu stane neefektivním.

Příklad: provozujete li topidlo s výkonem 1500W v místnosti s průměrnou teplotou 20°C, otevřete okno na nepřiměřeně dlouhou dobu, kdy venkovní teplota je například  –2°C, místnost se výrazně ochladí. Topidlo tedy svou kapacitou nedokáže srovnat teplotu ve vytápěném prostoru na teplotu běžnou, teplotní čidlo tuto skutečnost vyhodnotí a kontrolovaně vypne provoz. Většina topidel je konstruováno tak, že se provoz znovu automaticky obnoví při dosažení kapacitně vyrovnané teploty ve vytápěném prostoru. Na druhou stranu to neznamená, že nelze provozovat topidlo v místnosti kde je počáteční teplota např. 5°C. Modifikace ERP reaguje pouze na prudkou a nepřiměřenou změnu nebo ve chvíli kdy vyhodnotí, že je topidlo pro daný prostor výkonově nedostatečné.

V průběhu let 2018 / 19 se postupně doprodají skladové zásoby produktů vyrobených před rokem 2018 a dotčené produkty bez ERP regulace se nebudou moci prodávat.

Samozřejmě, že každá investice do „vylepšení“ produktu zvyšuje výslednou prodejní cenu, tudíž lze předpokládat postupný, poměrně výrazný nárůst cen dotčených topidel.

Produkty, které jsou vybaveny ERP modifikací, jsou (budou) označeny štítkem ErP READY. 

ERP štítek

Zda je, resp. bude tato regulace přínosem pro ekologii je věc názoru. Odborníci EU jsou přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska ano…

Který topidel se ErP regulace týká?

i) sezónní energetická účinnost vytápění lokálních topidel s otevřenou spalovací komorou na plynná nebo kapalná paliva nesmí být nižší než 42 %;

ii) sezónní energetická účinnost vytápění lokálních topidel s uzavřenou spalovací komorou na plynná nebo kapalná paliva nesmí být nižší než 72 %;

iii) sezónní energetická účinnost vytápění přenosných elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 36 %;

iv) sezónní energetická účinnost vytápění pevných elektrických lokálních topidel s jmenovitým tepelným výkonem nad 250 W nesmí být nižší než 38 %;

v) sezónní energetická účinnost vytápění pevných elektrických lokálních topidel s jmenovitým tepelným výkonem do 250 W včetně nesmí být nižší než 34 %;

vi) sezónní energetická účinnost vytápění akumulačních elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 38,5 %;

vii) sezónní energetická účinnost vytápění podlahových elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 38 %;

viii) sezónní energetická účinnost vytápění sálavých elektrických lokálních topidel nesmí být nižší než 35 %;

ix) sezónní energetická účinnost vytápění světlých sálavých elektrických lokálních topidel s jmenovitým tepelným výkonem nad 1,2 kW nesmí být nižší než 35 %;

x) sezónní energetická účinnost vytápění světlých sálavých elektrických lokálních topidel s jmenovitým tepelným výkonem do 1,2 kW včetně nesmí být nižší než 31 %;

xi) sezónní energetická účinnost světlých zářičů nesmí být nižší než 85 %;

xii) sezónní energetická účinnost tmavých trubkových zářičů nesmí být nižší než 74 %.