DOPRAVNÉ - přeprava zásilek

 

balíček_1_Abalíček_A

Eshop BILIMARKET.CZ se obecně řídí všeobecnými obchodními podmínkami přepravců PPL, DHL a GLS.

Odesláním objednávky souhlasíte, že reklamace poškozené nebo neúplné zásilky musí být uplatněna písemně elektronicky reklamačnímu oddělení Bilimarket.cz, nejpozději ke dni převzetí zásilky a to včetně zřetelných fotografií obsahu, obalu, výplní a poškození zásilky.

  1. před podpisem resp. před převzetím ŘÁDNĚ zkontrolujte nepoškození (neporušenost) zásilky. Perforace, otlučené rohy, podezřelé deformace jsou důvodem při převzetí k sepsání škodního protokolu. Kurýr je povinen na Vaši žádost škodní protokol pravdivě sepsat, odmítne li, odmítněte převzetí poškozené zásilky a neprodleně nás kontaktujte.
  2. převzali li jste, bezvýhradně, poškozenou zásilku je reklamace bezpředmětná a nebude vyřízena.
  3. pokud očekáváte již ze své podstaty "křehké" zboží (lapač hmyzu, produkt z litiny, infrazářič, zářivku, tepelný zářič, pánev, keramiku, vařič, objemné zboží), i když není zásilka resp. její obal poškozen, požádejte kurýra o asistenci při rozbalení zásilky. Kurýr není povinen Vám vyhovět, nicméně v případě že odmítne, převezměte zásilku "S VÝHRADOU" (na skeneru připište k podpisu)*.
  4. zjistíte li poškození uvnitř zabaleného produktu, kurýr nebyl přítomen a balík jste převzali "S VÝHRADOU"*, neprodleně nás kontaktujte s reklamací (nejpozději V DEN PŘEVZETÍ ZÁSILKY). Spolu s reklamací nám zašlete podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání, uskladněte celou zásilku (včetně obalového materiálu)*. Reklamace bude podstoupena přepravci, který vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů (o průběhu Vás budeme informovat).
  5. zjistíte li poškození uvnitř zabaleného produktu, kurýr byl přítomen, trvejte na sepsání škodního protokolu, kurýr není oprávněn ani povinen rozbalenou zásilku po převzetí vzít zpět do přepravy. Neprodleně nás kontaktujte s reklamací (nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky, včetně). Spolu s reklamací nám zašlete, kopii škodního protokolu, podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání, uskladněte celou zásilku (včetně obalového materiálu). Reklamace bude podstoupena přepravci, který vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů (o průběhu Vás budeme informovat).
  6. pokud při doručování příjemce nic nerozporuje, stvrzuje svým podpisem neporušenost zásilky. Zjistíte li poškození uvnitř zabaleného produktu a nerozporovali jste neporušenost zásilky, neprodleně nás kontaktujte s reklamací (nejpozději V DEN PŘEVZETÍ ZÁSILKY). Spolu s reklamací nám zašlete podrobnou fotodokumentaci (také veškerý obalový materiál, detail poškození). Poškozený produkt nepoužívejte, nezasílejte nám jej bez vyzvání, uskladněte celou zásilku (včetně obalového materiálu). Reklamace bude podstoupena přepravci, který vyřídí reklamaci nejdéle do 30 dnů (o průběhu Vás budeme informovat).

V každém případě nás vždy v případě nespokojenosti neprodleně kontaktujte emailem nebo telefonicky (8:00 - 15:30 v pracovní dny).

Cca u 98% zásilek nedojde k poškození uvnitř zabaleného produktu-ů. Produkty chráníme vždy tak abychom eliminovali poškození. Vždy splňujeme standardy pro přepravu (podmínky přepravce). Nikdy nezasíláme poškozené produkty (nejedná li se o předem dohodnuté, např. zboží se slevou z důvodu poškození). Celý proces balení Vaší zásilky je dokumentován a archivován po dobu 3 let (fotografie, videozáznam). Pokud dojde k poškození zabaleného produktu je vždy chyba na straně přepravce, nicméně je ve společném zájmu všech stran aby byla zásilka včas a řádně doručena, kdy přepravce maximálně dbá na správný proces doručování a přepravy.

Vaše spokojenost je v našem nejvyšším zájmu, ovšem neposkytnete li nám Vaši součinnost, může vše vyjít ve Váš neprospěch.

Logo Zpět na domovskou stránku Video_Sound_Images_GLS_Logo_Positive_200x150px-35697_IMG_200x150