Stupeň krytí IP?

Často se setkáváme s dotazem, co znamená „krytí IP“ u produktu…

Obecně se stupeň krytí užívá u elektro zařízení  - přístroje, kdy označuje jeho odolnost proti vniknutí pevných částic a vodě.

IP kód je definován v normě IEC 529, převzaté jako EN 60529 a dále jako ČSN EN 60529, Stupeň ochrany krytem,  jejímž předmětem jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska:

 • ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu;
 • ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles;
 • ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody.
 • označování těchto stupňů ochrany;
 • požadavky pro jednotlivá označení;
 • zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy.

IP kód tvoří znaky IP a následnými dvěma číslicemi, které dle viz níže udávají: 1. číslice odolnost proti vniknutí pevných částic, 2. číslice odolnost resp. stupeň krytí proti vniknutí vody. V případě, že místo jedné z číslic je X, znamená to, že je elektro zařízení bez dané ochrany úplně.

U našich produktů uvádíme stupeň krytí pouze v případě, že je elektro zařízení nějakým způsobem odolné. Stupeň krytí vyjadřuje, jak je uvedeno výše, ochranu osob resp. zařízení, nicméně neznamená to, že se doporučuje aby byl např. infrazářič s ochranou IP65 provozován extrémních podmínkách. Infrazářič s ochranou IP65 nebude zřejmě nebezpečné užívat například ve stolárně, díky své prachotěsnosti (samozřejmě v závislosti na dispozicích, kdy doporučení či nedoporučení je na odborníkovi v místě instalace), nicméně nevylučuje to skutečnost, že díky extrémním podmínkám může být podstatně snížena životnost IR zářivky, kterou je nutno udržovat v čistotě. Dalším extrémem může být užívání elektro přístroje s IP ochranou v nechráněných exteriérech, kdy nedoporučujeme provozovat např. v dešti či průběhu sněžení.

Opakujeme, že stupeň ochrany vyjadřuje ochranu resp. stupeň izolace uvnitř elektro zařízení, tedy tam kde je elektroinstalace.

Pár nejčastějších dotazů s odpovědí:

 1. Mohu infrazářič s ochranou IP55 provozovat v nechráněném exteriéru? Ano, nicméně pokud prší či sněží, doporučujeme, vypněte jej, vytáhněte z elektrické sítě a znovu provozujte suchý a čistý za příznivých povětrnostních podmínek.
 2. Mohu topidlo s ochranou IPX2 používat koupelně? Ano, pokud to doporučí Váš revizní technik na základě dispozic koupelny a možnosti styku s vodou.
 3. Mohu topidlo s ochranou IP65 provozovat bez omezení? Jednoduše ne! Vždy je nutno zohlednit dispozice vytápěného prostoru, v případě, že si nejste jisti, konzultujte s odborníkem.
 4. Infra zářivka je znečištěna, jak mohu infra zářivku očistit? Jednoduše, technickým lihem a bavlněným hadříkem infra zářivku očistěte. Jakákoli nečistota, která ulpěla na infra zářivce, snižuje významně její životnost, při provozu se znečištěné místo extrémně přehřívá, může dojít k přehřátí a tímto „přetržení“ vlákna.
 5. Má li teplovzdušné topidlo  filtr pevných částic, znamená to jaký stupeň IP ochrany? Je li teplovzdušné topidlo vybaveno filtrem pevných částic a nemá prezentován stupeň IP ochrany, znamená to, že je nechráněno. Filtr pevných částic nechrání elektroinstalaci uvnitř topidla, slouží pouze k omezení víření nasátého prachu v místnosti.

Obrázek krytí IP