Lapač hmyzu, potřebuji jej?

Pomineme li naše pohodlí, lapač hmyzu nejen zlepší hygienu prostředí, ale také nepřímo pomůže k ochraně zdraví nejen u člověka. Krev sající hmyz a mouchy, jsou přenašečem různých velmi nebezpečných chorob, infekcí či způsobují řadu alergických reakcí, a ať se na nás ekologové zlobí, bez komárů či ovádů se svět obejde! Upřímně ano, lapače hmyzu často likvidují také užitečný resp. neškodný hmyz (např. můry nebo jepice, UV-A lapače nepůsobí na medonosný hmyz), tento fakt lze přijmout s přiznáním, že to je daň za ochranu zdraví člověka.

UV-A lapače hmyzu byly v minulosti doménou převážně profesionálních gastro provozů pro eliminaci "nečistých" much. Pořízení profesionálního UV-A lapače bylo otázkou několika tisíců ne li desetitisíců korun a jejich účinnost byla nevalná. Vývojem a rostoucí poptávkou lze v současnosti kvalitní UV-A lapač hmyzu zakoupit i za pár stokorun.

Bohužel, ještě v době nedávné, mnohé "mega markety" zneužily neznalost zákazníků a nabízely nekvalitní a neúčinné "lapače hmyzu", které nebyly vybaveny účinným UV-A světlem, ale levnou zářivkou, která byla nabarvena fialovou barvou, navíc napětí el. mřížky bylo tak nízké, že stačilo k usmrcení jen toho nejmenšího hmyzu. Díky této nerozumné aktivitě mnozí dospěli k úsudku, že pořízení UV-A lapače jsou vyhozené peníze a raději sáhli po mucholapkách či chemických odpuzovačích.

Jsme obchodní firma, živí nás prodej produktů a samozřejmě bez propagace lze být těžko úspěšný. Nicméně, garantujeme, že nabízíme za každých okolností pouze produkty, o kterých jsme 100% přesvědčeni, že jsou kvalitní a splňují svůj účel.

Úkolem UV-A lapače hmyzu je likvidovat především krev sající hmyz a mouchy bez chemických „ingrediencí“. UV-A lapač hmyzu musí být atraktivnějším pro hmyz více než člověk (teplokrevný živočich) nebo potravina. Základem pro přilákání hmyzu je účinné UV-A světlo, případně CO² a teplo.

UV-A zářivky (světlo) slouží jako atraktan v lapačích hmyzu. UV-A světlo určité vlnové délky je atraktivní pro "nežádoucí" hmyz a tímto lze snáze eliminovat jejich počet pomocí lapačů hmyzu. Buďme ovšem obezřetní jaký hmyz likvidujeme, protože kategorizaci na škodlivý a užitečný nevymyslela příroda, ale člověk.

Jaký vybrat lapač hmyzu?

Výběr lapače hmyzu je vhodné zvážit, ostatně jako u většiny produktů. Při výběru lapače hmyzu je zejména nutno zhodnotit kde jej chcete využívat, zda v interiéru, či exteriéru. V podstatě všechny lapače hmyzu, které usmrcují hmyz pomocí vysokonapěťové mřížky, je nevhodné užívat v nechráněném exteriéru, jelikož díky vlhkosti může docházet k nebezpečným zkratům a tím ke vzniku požáru nebo k poranění el. proudem. Pro nechráněné exteriéry jsou určeny pouze lapače hmyzu, které mají dostatečnou IP ochranu (min. stupeň IPX4). V suchých interiérech je možné užívat všechny lapače hmyzu, zde se nabízí výběr dle požadavku, jaký prostor chcete chránit, kde chcete lapač umístit a v neposlední řadě volba designu.

Nedoporučuje se užívat UV-A lapače hmyzu ve stájích, mimo ty, které jsou přímo pro tento prostor konstruovány. Ve stájích, je jak známo, výskyt much podstatně vyšší než je běžné, kdy k znečištění lapače může dojít během několika hodin. Mnoho uživatelů UV-A lapače hmyzu pravidelně nečistí, kdy při extrémním znečištění může dojít k nebezpečnému zkratu.

Kdy je lapač hmyzu neúčinnější?

Jak je uvedeno výše, pro hmyz je atraktivní UV-A světlo, kdy účinné spektrum vlnové délky leží za hranicí viditelnosti lidským okem. Nicméně pro UV-A lapače hmyzu je vhodné vybrat nejtmavší místo v chráněném prostoru, ve výšce alespoň 1 metr, tímto zajistíte nejvyšší účinnost. Je nevhodné umístit lapač hmyzu na parapet okna, blízko potravin, do koupelny. Dále je nevhodné umístit lapač hmyzu do bezprostřední blízkosti např. stolu, u kterého sedíte, jelikož aktivita hmyzu je kolem lapače vyšší a tímto vás hmyz může obtěžovat více, než kdybyste lapač hmyzu nevyužívali. Mějte na paměti, že lapač hmyzu může být díky vysokému napětí mřížky či instalovanému ventilátoru nebezpečný pro děti či domácí zvířata, umístěte jej mimo jejich dosah.

Provozní náklady?

Lapač hmyzu, při správné údržbě, může věrně sloužit mnoho let, nicméně UV-A zářivky mají životnost omezenou, zpravidla je to několik tisíc hodin (dle typu lapače hmyzu). Doporučujeme výměnu UV-A zářivek nejpozději po dvou letech užívání, kdy po této lhůtě ztrácejí svou účinnost.

Spotřeba energie je u lapačů hmyzu velice nízká, závislá na výkonu, obecně od 1W do 50W, tzn. provozní náklady jsou řádech desetikorun ročně.

Likvidace dle druhu lapače hmyzu:

1. hmyz uhyne pomocí vysokonapěťové mřížky
2. hmyz uhyne dehydratací po vtažení sacím ventilátorem do sběrné nádoby
3. hmyz uhyne dehydratací po přilepení hmyzu na lepící fólii